Facebook

Sydslesvigsk Forening (SSF) søger pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter en

kontorassistent

på deltid med 20 timer ugentlig

til SSF Flensborg By

 

Opgaver:

• ekspedition og servicering af medlemmer og andre besøgende på bysekretariatet (bl.a. medlemspleje, billetsalg m.m.)

• kontakt til og servicering af distrikterne (bl.a. forberedelse og udsendelse af distriktsinvitationer m.m.)

• korrespondance for bysekretariatet

• udarbejde statistikker via VEWA

• alment kontorarbejde

• praktisk arbejde og deltagelse i fællesarrangementer med aftenarbejde i begrænset omfang

• ad hoc opgaver

 

Ønsker til en fremtidig medarbejder:

• kontoruddannelse

• godt kendskab til Office 365, især til Word og Excel

• mundtligt og skriftligt dansk og tysk på modersmålsniveau

• gode samarbejdsevner og selvstændig arbejdende

• udadvendt, initiativrig og fleksibel

• interesse i dansk kultur- og foreningsliv i Sydslesvig

 

SSF tilbyder

• et spændende og alsidigt job med megen kontakt til medlemmer, tillidsfolk og samarbejdspartnere.

• løn- og arbejdsforhold reguleret efter SSFs overenskomst.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bykonsulent Kay von Eitzen, tlf. 0461 14408 127 eller via mail: kay@syfo.de

 

Ansøgningen mrk. ”kontorassistent” stiles til bykonsulent Kay von Eitzen, SSF Flensborg By, Schiffbrücke 42, 24939 Flensborg eller

pr. mail til kay@syfo.de senest den 30. november 2022.