Facebook

FRILUFTSMØDE I HUSUM - 25. MAJ

 

Optoget starter kl. 13 ved Husum Danske Skole med stop og koncert på torvet.

Mødeleder og velkomst ved SSF-amtsformand Lars Sørensen, Husum amt. Taler ved formand for Grænseforeningen Mette Bock, MF (LA), lærer Carsten Hagemann og ungdomstaler Peter Gründer.

Der bliver sørget for underholdning i form af et Hyrdehundeshow ved Strærup Fårebrug, et kor af lokale skolebørn og en koncert ved "En kort – en lang".

Desuden spiller FDF Gladsaxe Brass Band og Tordenskioldgarden.

Arrangør: Distrikt Ejdersted og Husum amter.