Facebook

LIDT ÅRSMØDE-HISTORIE

 

44 MØDER I ALT

Alt i alt afvikles der fredag, lørdag og søndag 23.-25. maj 44 danske årsmøder i Sydslesvig, i Flensborg-området alene 15, i år centreret om »Sydslesvig - en dansk fortælling«. Weekenden byder derudover på et bredt rammeprogram med småmøder, koncerter o.a. Ved årsmøderne mødes traditionen tro danske sydslesvigere med danskere nordfra til fest og skæg men også til alvors tale og uddybning af venskaber. Årsmøderne rummer foruden taler, underholdning og samvær en del musik og sang ved solister og kor, gymnastikopvisninger, FDF/FPF-orkestre og andre orkestre fra Sydslesvig og Danmark - og optog med Dannebrog i spidsen.

 

AFSLUTTENDE FÆLLESKONCERT

Søndag den 25. maj afrundes årsmøderne med alle deltagende FDF-orkestres optog gennem den indre by i Flensborg med afgang kl. 18 fra Nørreport og afsluttende fælleskoncert kl. 18.30 på Søndertorv.

 

TALERRÆKKEN

omfatter i år knapt så mange ministre. Til gengæld er Folketinget inklusive Sydslesvigudvalget, Region Syddanmark, Grænseforeningen, Slesvig-Ligaen, Danmarks-Samfundet, Foreningen Norden, Tønder Kommune, SSF, SSW, SdU, kirken og skoleforeningen bredt repræsenteret rundt omkring på de sydslesvigske årsmøde-talerstole sammen med andre markante personligheder fra Danmark og Sydslesvig.

 

UNDERHOLDNING

Hvad årsmøde-underholdningen angår, kan man glæde sig til sydslesvigske børnehave- og skolebørn side om side med sydslesvigske og fra Danmark "importerede" solister og orkestre.

Endelig indrammes de danske årsmøder i Sydslesvig også i år af talrige andre arrangementer, udstillinger og sidst men ikke mindst gudstjenester.