Facebook

PLAKAT MOTIVERER TIL DELTAGELSE I OPTOGET

I SSF Gottorp Amt ser alle frem til årsmødeweekenden. Særligt friluftsmødet søndag vækker stor glæde hos alle medvirkende. Ikke mindst derfor håber alle, at deltagelsen i optoget gennem Slesvig by er stor. Det er trods alt der, det danske mindretallet kan synliggøre, at der er dansksindede på stedet.

Amtsstyrelsen og den lokale årsmødestyringsgruppe har derfor bedt Hiort Lorenzen Skolens leder, Tine Bruun Jørgensen, om at finde frem til en elev, der kunne fremstille en plakat, der motiverer til deltagelse i optoget.

Det lykkedes særdeles godt. 13-årige Kristen Herrmann Hass fra 6.a på Hiort Lorenzen Skolen har kreeret et meget fint billede, som nu bruges som plakat.