Facebook

SANKTHANS I SYDSLESVIG

Fredag er der Sankthans - også i Sydslesvig.

Til “Ugen der kommer” i næste udgave af Ugeavisen Sydslesvig har vi fået tilsendt mange Sankthans-arrangementer. Ud fra det er der her en lille oversigt:

 

SSF Lyksborg og Husby: Husby Danske Skole, kl. 17.30

SSF Jaruplund, Veding og Sankelmark Distrikt: På Jaruplund Højskole fra kl. 17.30

SSF Trenedalen og De Danske Menigheder i Vanderup og Tarp: Ved præstegården i Tarp kl. 18

SSW Harreslev og menigheden: kl. 19 på kirkepladsen

SSF Hanved: Ved Hanved Danske Skole kl. 17 med lege, bålet tændes kl. 19.

SSF Hatlund/Langballe: På stranden ved Dollerupholz fra 19-21

SSF Rendsborg by: Borgstedt, Treidelweg, ved stranden, kl. 17.00

SSF Hohn Herred: På Vestermøllle Danske Skole, kl. 18

SSF Egernførde: Sankthansfest i Medborgerhuset kl. 18

SSF Nord: Ved roklubben, Ostseebad fra kl. 17

SSF Tarup, SSF Engelsby, SSF Skt. Hans og SSF Sct. Jørgen: Ved Tarup Forsamlingshus fra kl. 18

SSF Sporskifte: Ved det Danske Hus fra kl. 18.30

SSF Slesvig: I Mysunde, fælles med Slesvig Roklub, kl. 17.00

SSF Sønderbrarup: I Sdr. Brarup, kl. 17.00, kirke og præst inviterer

SSF Bredsted: Ved FDF Hytten på Gritshever, kl. 17

SSF Husum og SSF Hatsted: Ved Hatsted forsamlingshus kl. 17

SSF Frederikssstad: På Hans Helgesen- Skolen kl. 18

SSF Tønning: Ved Uffe Skolen kl. 18