Facebook

DYBBØLDAGSINDSAMLING 2015

 

Sydslesvigsk Forenings Dybbøldags-indsamling 2015 indledes på et tidligt tidspunkt. Det sker efter udtrykkeligt ønske fra distrikterne, der gerne allerede på deres generalforsamlinger i begyndelsen af året vil slå et slag for indsamlingen, der i år har »Klitskolen« i St. Peter-Ording som indsamlings-formål: De indsamlede midler skal indgå i finansieringen af et nyt tag.

Klitskolen i St. Peter-Ording er ikke skole mere men det eneste danske forsamlingshus i miles omkreds, som den lille, ydmyge kreds af danske sydslesvigere kan ty til på den sydvestligste spids af Sydslesvig, ellers velholdt og skønt beliggende i den yderste klitrække i vestkystbyen St. Peter-Ording. Her fungerer et beskedent men engageret dansk foreningsliv med sammenkomster, sprogindlæring og møder. Her udfolder der sig et dansk, socialt liv i forenings-sammenhænge, primært SSF.

Den sydslesvigske Dybbøldags-indsamling er udtryk for selvhjælp og de danske sydslesvigeres solidaritet med hinanden. Den giver i snit et afkast på 4.000,- euro. Bidrag til Dybbøldags-indsamlingen bedes indbetalt til Union-Bank Flensborg:

IBAN: DE23215201000000017175

BIC: UNBNDE 21XXX

For beløb over 15 euro tilsendes »Spenden-Bescheinigung« under forudsætning af, at navn og nøjagtig adresse er påført overførsels-dokumentet med en læselig skrift.

SSFs distrikter o.a. kan foretage listeindsamlinger. Listerne fås på de danske sekretariater rundt omkring.