Facebook

HAR DU FÅET ET ANDET FORHOLD TIL OVERSØMARCHEN?

 

Hvis du hører til dem, der har fået et nyt syn på en begivenhed der før har virket fjern og lettere antikveret, er der mulighed for at følge dem, der fra Flensborg går til fods derud den 6. februar. Der er afgang kl. 9.30 fra Nytorv/Neumarkt, pause i Bilskov/Bilschau kl. 10.30-11.00, kransenedlæggelse ved mindesmærket i skoven kl. 11.15, mindesamvær ved den danske mindestøtte kl. 11.30 og mindehøjtidelighed ved det østrigske mindesmærke kl. 11.45.

Ved samværet ved den danske mindestøtte synges første vers af "Der er et yndigt land", ved det østrigske mindesmærke første vers af Schleswig-Holstein-Lied.

Den officielle tale, der på skift holdes ved det danske og det østrigske mindesmærke, afleveres i år af Slesvig-Flensborg amts landråd Dr. Wolfgang Buschmann ved det østrigske mindesmærke.

Efterfølgende indsættes busser for at køre de tilmeldte til fællesspisningen i Tarp og siden tilbage til Bilskov.

Mens deltagelsen i arrangementet som sådant er åbent, skal man være tilmeldt for at deltage i spisningen. Det sker bedst via Gaby Böttinger på Dansk Generalsekretariat, tlf. 0461 14408-119 eller på mail til gaby@syfo.de - senest fredag den 30. januar.

Billedet viser kransenedlæggelsen i 2014.