Facebook

UKRAINSKE FLYGTNING MØDTE MINDRETALLENE

Torsdag mødte 15 flygtninge fra Ukraine repræsentanter fra de fire nationale mindretal i grænselandet - det vil sige fra de tyske sinti og romaer, friserne, det tyske mindretal i Nordslesvig samt det danske mindretal i Sydslesvig.

Mødet mellem mindretallene og de ukrainske flygtninge blev holdt på Akademiezentrum Sankelmark, hvor mindretalskompetence netværket holder til. Det var en del af et projekt, der netop gik ud på, at flygtningene fra Ukraine i løbet af fire dage fik lejlighed til at møde de regionale mindretal.

Flygtningene var alle fra Flensborg, og selv om mange af dem godt havde lagt mærke til det danske i byen, vidste de ikke meget om mindretallene og regionens historie. Derfor var der takket være tre hjælpsomme tolke god lejlighed til at få førstehåndsindtryk fra repræsentanter fra mindretallene. Det vil sige mennesker, der af egen erfaring fortalte om, hvordan det er at vokse op med og at leve med en anden national identitet end flertalsbefolkningens.

Læs mere på www.syfo.de