Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR: SANKELMARK

 

I 2015 er det så 60 året for Bonn-København erklæringerne af 29. marts 1955, der markeres som grundlag for moderne dansk og tysk mindretalssyn. Også det sker ved mindehøjtideligheder, seminarer, udstillinger og politiske møder, bl.a. et dansk-tysk arrangement 26. marts i Berlin. Erklæringerne vil givet også være et emne i morgen, fredag, hvor den traditionelle Oversømarch den 6. februar finder sted med afgang kl. 9:30 fra Nytorv / Neumarkt i Flensborg, med kransenedlæggelser i Sankelmark ved mindesmærket i skoven kl. 11:15, ved den danske mindestøtte kl. 11:30 og selve mindehøjtideligheden i år med tale ved landråd Dr. Wolfgang Buschmann, Slesvig-Flensborg amt, ved det østrigske mindesmærke kl. 11:45.

Arrangør er Stammkomitee von 1864 i samvirke med Sydslesvigsk Forening. Tilmeldingsfristen til en fællesspisning senere på dagen er udløbet. Men alle er velkomne til at overvære mindehøjtideligheden.

Vel mødt!

SYDSLESVIGSK FORENING