Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR: MØDE MED DE GRØNNE

 

Mindretalsrepræsentanterne introducerede endvidere samtalekredsen under forbundsdagens indenrigsudvalg for politikeren samt planerne om en parlamentarisk aften i Berlin i efteråret.

Rådet og FUEF udbad sig De Grønnes opbakning til:

• de hjemmehørende mindretals krav til forbundet om at vise ansvar overfor mindretallene og ikke overlade det til delstaterne,

• at indføre en EU-mindretalspolitik og

• at styrke bestræbelserne på at realisere projektet Mindretallenes Hus i Flensborg.

Sammen evalueredes sprogkonferencen "Chartasprog i Tyskland - et tema for alle" fra november i fjor og det princippapir, der blev udarbejdet dér.

Sammen med forbundsregeringens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk implementerer Mindretalsrådet 26. februar sprogkonferencen fra november sidste år og fokuserer på arbejdet i 2015, ikke mindst markeringen af 60-året for Bonn-København erklæringerne den 26. marts i Slesvig-Holstens repræsentation i Berlin.

Et internt møde i Mindretalsrådet afrunder seancen i Berlin i denne omgang.

SYDSLESVIGSK FORENING