Facebook

SSF HOVEDSTYRELSESMØDE - TIRSDAG 17. MARTS

 

Dagsorden:

1. Spørgetid for medlemmer

2. Mødet åbnes

3. Valg af dirigent

4. Protokollen fra mødet 27. januar

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

6. Formandens beretning

7. Præsentation af årsmødeplakaten

8. Nyt fra SSFs udvalg

9. Revideret regnskab 2014, revideret budget 2015 og budget 2016 - orientering, drøftelse og godkendelse

10. Eventuelt

11. Lukket møde