Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR:

Markeringen af 60-året for Bonn-København erklæringerne (BKE) den 26. marts i Berlin med bl.a. den danske og den tyske udenrigsministers deltagelse blev en god dag for de nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland og for dansk-tysk samarbejde generelt.

Med udenrigsminister Martin Lidegaards meningstilkendegivelse om, at det er en rigtig god ide med etableringen af et Mindretallenes Hus i Flensborg, som mindretal i og uden for Europa vil kunne drage nytte af, fik arrangementet også et internationalt perspektiv.

Begge udenrigsministre, Slesvig-Holstens ministerpræsident, SSFs og BDNs formænd betegnede samstemmende Bonn-København erklæringerne af 1955 som en slags grundlov for det danske og det tyske mindretals eksistens i det dansk-tyske grænseland og erklæringernes ånd som vejvisende for konfliktløsninger flertal og mindretal imellem.

I en fælles erklæring understreger de to udenrigsministre menneskers ret til frit at bekende sig til et mindretal, og mindretallenes betydning for det gode forhold mellem Danmark og Tyskland. De takker alle i forståelsesprocessen involverede for årtiers indsats. De vedkender sig mindretalsbeskyttelsen som fredsfaktor i Europa. Og de understreger i fælleserklæringen nødvendigheden af at samarbejde om og videreudvikle grænseoverskridende handel, trafik, uddannelse, turisme, universiteter og kultur.

Den erklæring, der ligesom talerne kan nærlæses på www.syfo.de, kan mindretallene i grænselandet kun støtte.

For økonomi, erhvervsliv og kultur styrkes gennem den grænseoverskridende forankring og inddragelsen af mindretallene.

Dynamikken på de nævnte felter i vort grænseland tager nemlig ikke skade af - men vil formentlig kunne intensiveres - ved at bevare den lille forskel mellem dansk og tysk.

SYDSLESVIGSK FORENING