Facebook

ET ÅR MED FOKUS PÅ KULTUR

 

Som FSJ`ler arbejder du sammen med kulturafdelingen og stifter bekendtskab med det kulturelle arbejde, som SSF står for. Det er en bred vifte af forskellige kulturelle tilbud, alt fra teater og koncerter i hele Sydslesvig, opera, ballet, klassiske koncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester eller rock, pop og jazz, foredrag, samt alle arrangementer i forbindelse med årsmøderne.

Dagligdagen som FSJ´ler på Dansk Generalsekretariat i Flensborg byder på et arbejde i et godt kollegialt miljø, hvor humøret og stemningen er god.

Du får lov til at stifte bekendtskab med det kulturelle arbejde i hovedorganisationen inden for kulturarbejdet i Sydslesvig. Her venter dig opgaver som f.eks. oversættelser af programnoter fra dansk til tysk, kontorarbejde, planlægning af dansk/tysk børneteater-festival, opgaver i forbindelse med Spil Dansk-Dagen eller andre store og vigtige arrangementer, små opgaver i forbindelse med afvikling af koncerter og teater, samt mange andre spændende opgaver.

Arbejdsdagen er afvekslende, og det samme er dine arbejdsopgaver. Der er mulighed for at deltage i forskellige udvalgsmøder, styregruppemøder mfl., rejse til den største børneteaterfestival i verden - april-festivalen, eller at deltage i Danmarks Teaterforeningers årlige teaterseminar m.m.

Den ugentlige arbejdstid er på 38,5 timer; perioden starter den 1. september og varer 12 måneder.

Ud over det almindelige arbejde skal du sammen med alle andre FSJ´lere i byen på 1-uges seminar fire gange i løbet af året, hvor I møder hinanden, lærer hinanden at kende, afprøver nye grænser og ikke mindst hører om, hvordan det er at være FSJ´ler rundt om i Slesvig-Holsten.

Hvis det lyder som noget for dig, eller hvis du har spørgsmål, så må du gerne kontakte SSFs kulturkonsulent Boris Erben enten på mail: boris@syfo.de eller ringe til ham på 0461-144 08 118.

Du kan også læse mere om selve FSJ-konceptet på www.lkj-sh.de.