Facebook

TO GRUPPER UNGE PÅ BESØG PÅ FLENSBORGHUS

I den forgangne uge lagde to grupper unge mennesker fra Danmark vej forbi Flensborghus. De var kommet for at høre om det danske mindretal. Den første gruppe var fire unge fra Ry Højskole. De er netop i gang med et projekt om grænser. Som del af det er de på tur gennem Europa, hvor de møder mennesker, der på forskellige måder har med grænser at gøre. Turen startede med et møde med Grænseforeningens Kulturmødeambassadører. Derefter gik turen til Flensborg, hvor SSFs kommunikationschef Rasmus Meyer fortalte dem om det danske mindretals historie, om arbejdet på Flensborghus, om hverdagen, sproget, kulturen og identiteten i mindretallet - også ud fra den personlige erfaring. Efter besøget på Flensborghus, fortsætter turen gennem Europa. De unge kender altid kun næste stop på turen - i det tilfælde en “Queerbar” i Berlin.

Senere på ugen besøgte unge fra idrætsefterskolen Lægården Flensborghus. De var blandt andet kommet for at være med til SG Flensborg-Handewitts træning, men brugte også tiden i Flensborg til at lære noget om det danske mindretal. På Flensborghus blev de modtaget af Rasmus Meyer, SSF-kommunikationschef, og Hinnerk Petersen, SdUs områdeleder for idræt, unge og kultur.

Efterskoleeleverne havde forinden arbejdet med valgplakaterne fra folkeafstemningen 1920, så besøget på Flensborghus passede meget godt. Desuden fik de et førstehåndsindtryk af, hvad det vil sige at leve i det danske mindretal - mere end 100 år efter grænsedragningen.