Facebook

SSF SØGER NY KULTURKONSULENT

 

Kulturkonsulentens hovedopgaver er at fungere som sekretær for udvalgene, herunder ansvar for gennemførelse af beslutninger, koordinere SSFs kulturarrangementer på tværs af Sydslesvig, udarbejde turnéplaner for børneteatergrupper og Sønderjyllands Symfoniorkesters skolekoncerter, dyrke aktivt PR-arbejde, herunder udvikling af SSFs PR-materiale, sikre og administrere offentlige tilskud til SSFs overordnede kulturarbejde, sagsbehandle og udarbejde kulturpolitiske oplæg, udarbejde udvalgenes budgetter og forestå løbende budget-, mål- og rammestyring.

SSF forventer, at ansøger har viden om og brænder for dansk kultur- og foreningsliv i Danmark såvel som i Sydslesvig, er udadvendt og initiativrig, er fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og i team inden for en folkelig-politisk ledet forening, er en dygtig skriftlig og mundtlig formidler på dansk og har kendskab til tysk på mindst forhandlingsniveau, evner at kunne holde mange bolde i luften på én gang, har kendskab til edb på brugerniveau, og bor i Sydslesvig eller er villig til at bosætte sig i området.

SSF kan tilbyde en spændende og udfordrende konsulentstilling på fuld tid (en del skæve arbejdstider må påregnes) samt en god løn- og pensionsordning med udgangspunkt i Sydslesvigsk Forenings overenskomst.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til generalsekretær Jens A. Christiansen, tlf. +49 (0)461 14408-110.

Ansøgningen skal være Dansk Generalsekretariat i hænde senest torsdag den 30. april 2015. Send den mrk. ’Kulturkonsulent’ til Dansk Generalsekretariat, Nørregade/Norderstraße 76, D-24939 Flensborg.