Facebook

SOLSTRÅLEHISTORIE

 

Deltagerne udtrykte stor glæde over at der var blevet taget initiativ til et kursus, hvor familierne sammen kan anvende og øge deres danskkundskaber. Der var til dels sprogundervisning kun for de voksne og til dels workshops, hvor børn og voksne spillede spil, dækkede bord, klippede gækkebreve og sang.

I det fine vejr blev også stranden et tilløbsstykke for børnene. Om aftenen blev der spillet banko og danset folkedans. Samvær på dansk var i fokus hele tiden. Afgørende for at weekenden blev så vellykket var de mange hjælpere, der hele weekenden stod til rådighed til samtaler og aktiviteter.

Til søndagens afslutning optrådte kursister og børn bl.a. med "Prinsessen på ærten". Afsluttende sagde alle familier tak for weekenden på det fineste dansk og var i samlet flok enige om, at det ville være dejligt med flere weekender af den slags.

Sydslesvigsk Forening siger MANGE TAK til deltagerne for den store opbakning og den positive stemning og til de frivillige og underviserne for deres indsats!