Facebook

I FLENSBORG BY OG SYDTØNDER AMT SES PÅ UDVIKLINGEN AF DISTRIKTSARBEJDET

Både Sydtønder Amt og Flensborg By har for tiden fokus på, hvordan distriktsarbejdet og samarbejdet på tværs af distrikter kan udvikles. Således blev der i Sydtønder Amt holdt en workshop for bestyrelsesmedlemmer for de enkelte distrikter med henblik på foreningsudvikling, bestyrelsesarbejde og generalforsamlinger.

Omkring 15 deltagere diskuterede i forskellige arbejdsgrupper emnerne, og der udviklede sig en god diskussion ved de enkelte borde. Der kom mange ”nye og gamle” ideer frem.

Blandt de nye tiltag, der ifølge amtskonsulent Lars Petersen formentligt kommer til at give pote i bestyrelserne, er at invitere nabodistriktet med til bestyrelsesmøderne. Det skal også gøres mere synligt, at alle medlemmer er velkomne til at deltage i nabodistrikternes arrangementer. Desuden skal der nok tænkes over en større centralisering med hensyn til kasserer og forvaltning. Generalforsamlingerne skal gøres mere spiselige ved at sætte en form for trækplaster - som for eksempel et foredrag, billedkavalkade eller lignende - med på aftenens program.

Der blev også spurgt ind til, “hvorfor kan en generalforsamling ikke holdes om eftermiddagen med børnepasning eller i forbindelse med et familiearrangement?”.

Tættere samarbejde i Flensborg

Lige inden efterårsferien havde Flensborg By ligeledes det fremtidige distriktsarbejde på programmet. Byformand Kristina Sukatus havde inviteret til et møde med distriktsformændene. Formålet var blandt andet at få talt om, hvordan samarbejdet på tværs og med bystyrelsen kan udvikles. Der er allerede i de senere år blevet holdt formandsmøder 2 gange årligt, men det var Kristina Sukatus første fællesmøde med distriktsformændene, og hun lagde ud med noget, som formændene blev opfordret til at tage med hjem. Spørgsmålet var, om man muligvis kunne give kulturoplevelser som gave ved runde fødselsdage. Mange af distrikterne giver nemlig en buket blomster eller en flaske vin, når medlemmerne runder særlig skarpe hjørner. Emnet blev diskuteret intenst, og der kom ikke noget endeligt svar på det, hvilket dog ikke gjorde noget, for byformanden havde netop opfordret til at tage emnet med hjem til distrikterne. Her skal der på samme måde drøftes, hvordan distriktsarbejdet og samarbejdet kan udvikles.