Facebook

SYDSLESVIGSK JULEMÆRKE 2023 ER UDKOMMET

Lørdag den 11. november starter salget af de danske julemærker for Sydslesvig 2023.

Julemærket i år består af to motiver. Det ene er en ”Frisisk Jöölboom” (”Friesenbaum”), der har baggrund i den frisiske juletradition. Motivet blev blandt andet valget i anledningen af Friisk Foriinings 100-års jubilæum. Det andet motiv er et klassisk dansk juletræ. Således er motiverne på sin vis et udtryk for det gode samarbejde mellem det danske og frisiske mindretal.

Udgivelsen af julemærkerne suppleres med en udstilling på Flensborghus. Under overskriften ”Det sydslesvigske julemærke gennem tiden – et udvalg” vises collager af ældre udgaver af julemærket. Collagerne er lavet i samarbejde med Helge Krempin. Udstillingen kan ses fra den 14. november.

Julemærket kan købes som ark med det trykte motiv eller som et E-mærke, der kan købes online på SSFs hjemmeside og frit anvendes på al digital post i juletiden.

Man kan få 1 julemærkeark med 32 mærker for 4 € hhv. 30 kr. og et sæt med 2 e-julemærker for 4€ hhv. 30 kr.

Julemærkerne sælges i SSFs sekretariater i Flensborg, Nibøl, Husum, Slesvig, Egernførde og Rendsborg. De kan ligesom de digitale julemærker også bestilles via SSFs hjemmeside www.syfo.de/shop