Facebook

ÅRSMØDEMOTTO: SYDSLESVIG KOMMER I MÅL

Mottoet til årsmøderne 2024 blev præsenteret på landsmødet.

“Sydslesvig kommer i mål”.

Årsmødeudvalgets formand, Tim Frogier de Ponlevoy, præsenterede det og forklarede baggrunden.

Mottoet lægger sig tematisk tæt op ad et stort sportsarrangement, som holdes i grænselandet i juli 2024 - EUROPEADA, de europæiske mindretals fodbold-EM, forklarede Tim.

Det danske mindretal er sammen med regionens tre andre nationale mindretal (friserne, Sinti og Roma samt nordslesvigerne) vært for FUEN-turneringen, der på nuværende tidspunkt har mere end 30 kvinde- og herrehold tilmeldt.

Formanden forklarede yderligere, at udvalget ønskede sig et motto, der skulle genspejle turneringens ånd og samtidig skulle det være et kraftigt udsagn for Sydslesvig.

- Et udsagn som kan læses som en opfordring, måske som et kampråb eller også med spørgsmålstegn på. Altså noget, som giver plads til tolkninger.

Tim tilføjede, at EUROPEADA står i inspirationens tegn. Turneringen sætter fokus på den europæiske idé - i det lokale. Netop i tider af tiltagende kriser og konfrontationer, er kulturel mangfoldighed, fællesskab og mindretallenes identitet i kombination med respekt for hinanden, fairplay og fællesskab, værdier, som vi i Sydslesvig sætter høj pris på.

Turneringen spilles fra den 28. juni til den 7. juli.

Præsentationen af årsmødeplakaten og den tilsvarende trøje, følger til mødet i SSFs Hovedstyrelse den 16. januar.