Facebook

HOVEDSTYRELSEN HOLDT ÅRETS SIDSTE MØDE

Mandag aften holdt SSFs Hovedstyrelse årets sidste møde. Det skete på Husumhus, hvor SSFs formand holdt sin beretning. I den havde Gitte Hougaard-Werner fokus på Landsmødet, som blev holdt den 11. november. Hun kom også ind på stormfloden, der hærgede Sydslesvig den 21. og 22. oktober. Den ramte også SSF, navnligt Arnæs, hvor medlemmer og forsamlingshuset har været ramt hårdest. Formanden berettede desuden om SSFs fortsatte fokus på frivilligheden og det første møde i Det Sydslesvigske Forum. Hun fortalte i den forbindelse, at SSF har lagt billet ind på at invitere til det første forumsmøde i 2024. Det bliver formentligt med et indspark fra lokale ildsjæle, der kan fortælle om mindretalsarbejdet ude i distrikterne.

Sidst, men ikke mindst kom Gitte Hougaard-Werner med en glædelig tilbagemelding. Hovedstyrelses beslutning om at rette op antallet af ikke-betalende medlemmer, hvilket resulterende i en strategi, der har givet pote.

- Folk betaler, og vi kan således melde, at ca. 30.000 euro er kommet ind siden og kun få melder sig ud. Det er glædeligt, fastslog SSF-formanden.

POSITIVE UDVIKLINGER

Hovedstyrelsens medlemmer fik flere beretninger ved mødet. Flere af dem tegnede et billede af en positiv udvikling. Til dem hørte beretningen fra museumsleder Lars Erik Bethge. Han fortalte om udviklingen på Danevirke Museum, hvor besøgstallene er stigende, og efterhånden på et højere niveau end inden Corona. Han kom desuden ind på en række spændende projekter og samarbejdsområde.

Amtskonsulenterne gav ligeledes indblik i deres arbejde, og her var der også flere positive udviklinger. Således glædede Lars Petersen, konsulent i Sydtønder Amt, at medlemstallet i amtet har rundet 1.600, hvilket er en glædelig udvikling.

Peter Hansen, konsulent i Amt Sydvest, rundede de positive meldinger af med meldingen om, at der fundet en bestyrelse i Frederiksstad. Det har været udfordringer, der dog blev løst forleden, da distriktet holdt ekstraordinær generalforsamling.

Hovedstyrelsens medlemmer drøftede desuden, hvordan billetsalget til kulturarrangementer kan øges.