Facebook

SSFs HOVEDSTYRELSESMØDE - 30. JUNI i HUSUM

SSFs Hovedstyrelse er indkaldt til åbent møde (undtagen sidste dagsordenspunkt) tirsdag den 30. juni kl.19 på Husumhus med følgende dagsorden:

 

1. Spørgetid for medlemmer

2. Mødet åbnes

3. Valg af dirigent

4. Protokollen fra 12. maj 2015

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden

6. Formandens beretning

7. Nyt fra SSFs udvalg

8. Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Hauke Paulsen - drøftelse og godkendelse

9. Billedsamlingsudvalgets beretning v/ Erik Fredens

10. Eventuelt

11. Lukket møde

 

Da der grundet byggearbejder er begrænset begrænset p-plads ved Husumhus benyt jer venligst også af p-pladsen ved Kreishaus.