Facebook

SLESVIGHUS: SSF forhandler med Slesvig by om Landsteatrets fortsatte brug af Slesvighus

 

Sydslesvigsk Forenings Hovedstyrelse har den 30. juni givet SSFs forretningsudvalg mandat til at forhandle med Slesvig by om en fortsat leje af Slesvighus-salen til fordel for det slesvig-holstenske landsteater - som ønsket af byen, og ud over den aktuelle lejekontrakts udløb i juli 2016.

 

Slesvig by ønsker et lejemål på 10-12 år, så byen får planlægningssikkerhed omkring nybygning af et eget teater. For SSF er det magtpåliggende at medvirke til en sikring af et bredt kulturtilbud i Slesvig og opland.

 

At de danske foreninger på Slesvig-egnen gennem en eventuelt fortsat udlejning af salen indskrænkes i deres egen brug af salen, har de taget til efterretning. Også SSF Gottorp amt har accepteret en eventuel forlængelse af lejekontrakten, ikke mindst fordi SSF derved får midler til at færdiggøre istandsættelsen af Slesvighus.