Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

Store dele af det danske mindretal er taget på ferie. Og nu tager også SSF på ferie. Møder er der ingen af. Forvaltningen kører på lavt blus frem til udgangen af august.

I den første del af året var der folketingsvalg i Danmark med en del udskiftninger til følge, bl.a. en ny regering og dermed også et nyt Sydslesvigudvalg. Der var en række markante arrangementer - vore årsmøder naturligvis, vor deltagelse i Folkemødet på Bornholm og i FUEN-kongressen hos det tyrkiske mindretal i Grækenland, samt spirende tiltag i samarbejdet mellem SSF og Skoleforeningen vedrørende inklusion af medlemmerne - for blot at nævne nogle tiltag.

Der var en række interessante arrangementer omkring 60-året for Bonn-København erklæringerne med lovende taler, og dem bliver der nogle flere af senere på året. Og der var at spore en positiv stemning i retning af Berlins og Københavns politiske vilje til at ville støtte SSFs, FUENs og BDNs projekt Mindretallenes Hus i Flensborg. Heller ikke vor dronning glemmer os, hverken i Hendes Majestæts nytårstale, og når hun holder omegnsreception i Gråsten.

Efter en for os alle velfortjent ferie - med eller uden sol - tager vi fat på en frisk igen til sensommeren, med landsmøder, Folketingstur, mindretalspolitiske møder og Bonn-København-arrangementer. Oversigten over disse, både dem, der var, og dem, der er tilbage, vises på www.syfo.de med klik på billedet af Konrad Adenauer og H.C. Hansen.

God sommer!

SYDSLESVIGSK FORENING