Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Straks 31. august var der tre møder af slagsen. Børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby gæstede SSF, SSW og Skoleforeningen på Flensborghus, en slags tiltrædelsesbesøg. Som bosat i Sønderborg er hun velbekendt med det danske mindretals forhold og situation samt det dansk-tyske grænselands problemer.

Ved samme lejlighed mødtes sydslesvigerne også med det nye Sydslesvigudvalg, der efter folketingsvalget jo har fået en sammensætning af medlemmer, der for en dels vedkommende er velbekendt med mindretalsforholdene, men også har fået medlemmer, hvor kendskabet til mindretallet skal udbygges. Garant for, at det også sker, er Kim Andersen, der i efterhånden mange år har været medlem af udvalget, i en årrække endog formand.

Ministerpræsidentens mindretalskommitterede Renate Schnack aflagde ligeledes en gæstevisit på Flensborghus, medbringende Klaus Zillikens fra udenrigsministeriet i Berlin og William Boe fra ambassaden i Berlin. Deres besøg gjaldt primært en videreudvikling af Mindretallenes Hus i Flensborg, hvorfor de mødte både repræsentanter for SSF, BDN og FUEN.

Og endelig var der gæster fra Vejle, idet Region Syddanmarks Udvalg for dansk-tysk samarbejde havde henlagt et arbejdsmøde til Flensborg rådhus og i den forbindelse også mødtes med SSFs generalsekretær for at blive forsynet med de nyeste input om mindretallet og det grænseoverskridende samarbejde.

I sandhed en forrygende start efter ferien; og sæsonen er først lige begyndt ...

SYDSLESVIGSK FORENING