Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Modtagelsen af dansk tv via Telekoms IP-net er fortsat ikke muligt, selv efter gentagne henvendelser, og satelit-løsningen kræver, at modtageren betaler dansk licens. Modtagelsen via internettet på udenlandsk IP-adresse fungerer stort set kun, når den pågældende danske tv-station har ophavsretten til programmet. Modtagelsen af terristriske danske tv-signaler derimod fungerer fint i store dele af Sydslesvig, når det gælder DRs kanaler, TV Syd+, sønderjysk lokalfjernsyn og Folketingets tv. Terristrisk modtagelse af TV2 kan kun ske via smartcard, og det får man legalt kun med fast adresse i Danmark.

SSF får ind imellem henvendelser fra virksomheder, der har sat sig det mål at udbyde flere danske tv-programmer via kabel, igen så sent som 8. september. Dem og deres forsøg bakker SSF helhjertet op om, selv om vi ingen økonomiske ressourcer har at støtte projekterne med. SSF hjælper dem gerne med at formidle kontakter til DR og TV2 samt CopyDan.

Det sker altsammen ud fra den simple overbevisning, at danske sydslesvigere bør følge med i - ikke mindst også på tv - hvad der rører sig i Danmark for derved at holde sig ajour med udviklingen i det land, de føler tilknytning til, og for ikke medie- og samfundspolitisk at blive hægtet af vognen.

SYDSLESVIGSK FORENING