Facebook

FLYGTNINGESITUATIONEN DRØFTES I SAMRÅDET

 

Spørgsmålet har SSF drøftet med SSW, og de er enige om at opfordre de sydslesvigske organisationer og institutioner til at overveje, hvordan man evt. kan bidrage aktivt med humanitær hhv. kulturel støtte. Jens A. Christiansen: "SSF har p.t. ikke ledige bygninger, som kan stilles til rådighed til indkvartering af flygtninge men overvejer at arrangere kulturelle aktiviteter, og der, hvor det giver mening, vil flygtninge gratis blive inviteret til at deltage i vore arrangementer, f.eks. koncerter og lignende. Der kan også blive tale om aktiviteter for børn og unge på Flensborghus."

Emnekredsen sætter SSF og SSW på dagsordenen til Samrådets møde den 13. oktober.