Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Jubilæet markerer også 10-året for, at Mindretalsrådet - med repræsentanter for de danske sydslesvigere, friserne, sorberne og sinti & roma - blev strammet op som samarbejds- og dialogforum med det politiske Berlin, forbundsregeringen og forbundsdagen.

Mindretalsrådet har en fortid, der går omkring 25 år tilbage til den tysk-tyske genforening, hvor Vesttysklands foreløbige grundlov skulle erstattes med en ny fællestysk grundlov. I den forbindelse samarbejdede de fire nationale mindretal i Tyskland om at foreslå en mindretalssikring i den kommende grundlov. Her afspejlede der sig imidlertid kun et nødvendigt 2/3-flertal, hvis mindretallene frasagde sig samarbejde med sinti & roma. Det gjorde man ikke, og mindretalssikringen blev ikke til noget. Samarbejde mindretallene imellem fortsattes ufortrødent. En arbejdskreds nedsattes sammen med forbundsdagsmedlemmer og embedsværk, men det store mindretalspolitiske gennembrud udeblev.

I 2004 indgik de fire anerkendte nationale mindretal i Tyskland en samarbejdsaftale omkring Mindretalsrådet. Og en mindretalskommitteret havde forbundsregeringen også udpeget på det tidspunkt. I kølvandet for 50-året for Bonn-København erklæringerne i 2005 tog forbundskansler Gerhard Schröder i forbindelse med den dansk-tyske festakt i Sønderborg tanken om et mindretalssekretariat i forbundsindenrigsministeriet i Berlin til sig. Det blev indrettet. En udvikling, som ikke mindst SSF havde arbejdet målrettet for.

Sekretariatets første leder var friser, den aktuelle er sorber. Mindretalsrådet, p.t. med en saterfrisisk formand, samarbejder på bedste vis med Merkel-regeringens mindretalskommitterede, der virkelig vil noget, både hvad angår konkrete politiske planer og eksempelvis konferencer. Således bakker sidstnævnte helhjertet op om etableringen af en fælles sprogpolitik og Mindretalsrådets, FUENs og SSFs ønske om få projektet Mindretallenes Hus i Flensborg sat på forbundsrepublikkens finanslov 2016. Jubilæumsdagen vil være glimrende egnet til at høre godt nyt også desangående.

SYDSLESVIGSK FORENING