Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Sprogpolitikkens ideelle mål er at formidle civilsamfundet en forståelse for, at sproglig diversitet og det flersprogede i vores globaliserede verden er en værdifuld kompetence. Handleplanens konkrete hensigt er bl.a. på sigt at indføre obligatorisk undervisning i mindretals- og regionalsprog ved de offentlige tyske institutioner i delstaten.

Endvidere imødekommer regeringens sprogpolitik det danske mindretals krav om, at det ikke er borgerens økonomiske ansvar at få dokumenter på et mindretalssprog oversat til tysk. Det er myndighederne selv, der fremover finansierer oversættelserne. En stor besparelse for Skoleforeningen, der hidtil har måttet bekoste oversættelsen af bl.a. deres regnskabsberetning ud af egen lomme.

Fra Sydslesvigsk Forening skal der lyde en stor tak og ros til delstatens mindretalskommitterede Renate Schnack og SSWs gruppeformand i Kiel Lars Harms, som løbende har holdt Det sydslesvigske Samråd orienteret om udviklingen af delstatsregeringens sprogpolitik og dens overordnede mål. Her har delstatsregeringen udført et godt stykke mindretalspolitisk håndværk.

Jon Hardon Hansen