Facebook

DET GRÅ GULD mødes i Bolderslev

Onsdag den 28. oktober kl. 14:30

 

Som led i SSF Flensborg Bys og Aabenraa Grænseforenings grå guld-dialogmødeserie fortæller Hans Uwe Harck fra Flensborg og Peder Damgaard fra Gråsten om deres respektive liv og levned. Mødet foregår i Folkekulturhuset Rebbølcentret i Bolderslev.

 

Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening har som en af deres strategier valgt det personlige møde mellem sydslesvigere og danskere som et afgørende indsatsområde.

 

Grænseforeningens afdeling i Aabenraa og SSF Flensborg by inviterer til mødet med afsæt i egne rødder og kulturelt ståsted.

Efter velkomsten og en sang fortæller de to indledere deres historie over en kop kaffe. Der rundes af med en samtale og dialog om historierne og almindelig meningsudveksling.

 

Alle er velkomne og fælles transport organiseres ved rettidig tilmelding.

 

Tilmelding på telefon 0461-14408-127, hhv. -126 eller -125 er påkrævet - uanset man ønsker fælleskørsel eller ej.