Facebook

LANDSBYHØJSKOLE - OG ÅBENT BORGERMØDE

 

SSF indbyder alle interesserede til et "borgermøde" med emnet: Dansk forenings- og institutionsliv i Sønderbrarup - afvikling eller udvikling?

Borgermødet henvender sig især til personer, som er aktive i distrikts- og foreningsarbejdet, også hen over foreningsgrænser, men også til personer, der efterlyser nye former, modeller, og værktøj for at være igangsættere i lokalområder.

Alle er velkomne men bedes tilmelde sig via Dansk Sekretariat for Gottorp amt, Lolfod 89, 24837 Slesvig, tlf. 04621 23888 eller på mail larst@syfo.de.

Der serveres brunch til 3 euro.

 

KURSUS

Borgermødet er en del af Landsbyhøjskolens efterårskursus på Gråsten Landbrugskole med emnet "Fremtidens landsbyer som handlekraftige fællesskaber". Landsbyhøjskolen er et spændende projekt, som indebærer mange, gode ideer og input til oprettelsen af fremtidens fællesskaber.

Sydslesvigsk Forening og SSF Sønderbrarup deltager i kurset som "landsby", ligesom Sønderborg kommune og Åbenrå kommune gør. I grove træk handler kurset om at skabe nye netværk, som trivsel og fællesskaber i områder, der har behov for det. Her tænkes der meget i baner af foreningsoverskridende samarbejde, medejerskab og handlekraft.

 

ÅBNE FOREDRAG

Mens selve Landsbyhøjskole-kurset 4.-8. november i Gråsten udelukkende er for tilmeldte, og fra SSF er der tilmeldt folk, er der en række åbne og gratis møder på Gråsten Landbrugsskole (Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten), som alle er velkomne til:

* 4. november kl. 20-21: Alternative samfund giver nye muligheder i landdistrikter v/ Steen Møller, stifter af økosamfundet Friland

* 5. november kl. 19-20: Hvad kræves der for at udvikle landsbysamfund v/ Hanne Tanvig, landdistriktsforsker

* 8. november 13-16: Præsentation af ugekursets erfaringer og debat ved repræsentanter for Sønderborg og Aabenraa Kommuner, SSF og Landdistrikternes fællesråd samt en ofrientering om "fælledskaber" v/ Søren Hermansen, Samsø Energiakademi.