Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Besigtigelsesture gennemføres regelmæssigt, fordi udvalget - ikke mindst dets nye medlemmer - ved selvsyn får mulighed for at opleve, hvad der foregår af dansk aktivitet rundt omkring, og høre, hvor skoen trykker, hvis den trykker.

På disse ture får udvalget endvidere en direkte adgang til dialog med de mennesker, der har med det daglige arbejde at gøre.

Det giver udvalget endnu bedre forudsætninger for at kunne bedømme organisationernes og institutionernes budgetønsker, når Sydslesvigudvalget atter møder dem til budgetforhandlingerne i november.

Udvalget kommer også til at møde den nye direktør for Skoleforeningen fra 1. januar Lars Kofoed-Jensen.

På programmet for besigtigelsesturens førstedag står bl.a. en orientering om nødvendigheden af nye lærerboliger i Vesterland.

Dagen afrundes med et informationsmøde på Husumhus, hvor lokale og ledende repræsentanter for SSF (generalsekretær Jens A. Christiansen, amtsformand Jörn Fischer, distriktsmedlem Marco Nicolaisen, Hatsted), SSW (amtsformand og spidskandidat Lars Harms) og SdU (formand Kirstin Asmussen og forretningsfører Anders Kring) orienterer. Andendagen foregår i Flensborg, hvor Skt. Knudsborg og Dansk Sundhedstjeneste besøges, og hvor udvalget orienteres om St. Knudsgildet og Sundhedstjenestens brede socialt-humanitære virke.

Det danske mindretal vil møde det nye Sydslesvigudvalg med vanlig åbenhed og tillid, når de for første gang optræder i officiel funktion i Sydslesvig.

SYDSLESVIGSK FORENING