Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Borgermødet henvender sig især til de aktive i distrikts- og foreningsarbejdet, men også til personer, der efterlyser nye former, modeller og værktøjer for at være igangsættere lokalt. Alle er velkomne men bedes tilmelde sig hos Dansk Sekretariat for Gottorp amt, Lolfod 89 i Slesvig, 04621 23888, larst@syfo.de. (der serveres brunch til 3,- euro.)

Borgermødet er en del af Landsbyhøjskolens efterårskursus på Gråsten Landbrugskole med emnet "Fremtidens landsbyer som handlekraftige fællesskaber". Landsbyhøjskolen er et spændende projekt, som indebærer mange gode ideer og input til oprettelsen af fremtidens fællesskaber. SSF og SSF Sønderbrarup deltager i projektet som "landsby", ligesom Sønderborg og Åbenrå kommuner gør. I grove træk handler kurset om at skabe nye netværk, trivsel og fællesskaber i områder, der har behov for det.

Mens selve Landsbyhøjskole-kurset 4.-8. november i Gråsten udelukkende er for tilmeldte, og fra SSF er der tilmeldt engagerede folk, er der en række åbne og gratis møder på Gråsten Landbrugsskole, som alle er velkomne til:

4. november kl. 20-21: Alternative samfund giver nye muligheder i landdistrikter v/ Steen Møller, stifter af økosamfundet Friland

5. november kl. 19-20: Hvad kræves der for at udvikle landsbysamfund? v/ Hanne Tanvig, landdistriktsforsker

8. november kl. 13-16: Præsentation af ugekursets erfaringer og debat ved repræsentanter for Sønderborg og Aabenraa kommuner, SSF og Landdistrikternes fællesråd samt en orientering om fællesskaber v/ Søren Hermansen, Samsø Energiakademi.

SSF forventer sig meget af projektet og håber, at mange har lyst til at gå i dialog med hinanden på de åbne møder og således være med til udvikling af vore foreningsaktiviteter i Sydslesvig.

SYDSLESVIGSK FORENING