Facebook

LANDSMØDET 2015

 

Den lørdag drøftes også bl.a. nytænkning af venskabsforbindelser for SSFs distrikter og Grænseforeningens lokal-/regionalforeniger. Efter middagspausen uddeles Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris 2015. Der ventes omkring 200 delegerede og gæster på Husumhus den dag. SSFs landsmøde er åbent for alle medlemmer, der har taleret.

 

VALG

På dagsordenen står ligeledes valg til formand, 2. næstformand, 2. bisidder (FU-medlem) og 1. og 2. suppleant samt regnskabs- og revisonsudvalg.

Der er fra SSFs amter foreslået genvalg af formand Jon Hardon Hansen, 2. næstformand Steen Schröder og 2. bisidder Annette Neumann. Eftersom 1. suppleant Tatjana Mahmens ikke stiller op, har Flensborg By og Flensborg Amt foreslået Kay von Eitzen til den post, mens Gottorp Amt har meddelt Torben Skytte som kandidat. Til 2. suppleant er foreslået genvalg af Silke Weinzierl-Hancke. Regnskabs- og revisonsudvalget med Gerd Pickardt som formand og Hans Uwe Axen og Povl Ebbe Stiig Paulsen som medlemmer foreslås genvalgt.

 

P-PLADS

Idet p-pladsen ved Husumhus hurtigt er fyldt op med biler, anbefales, at delegerede og gæster parkerer ved Kreishaus nogle få hundrede meter længere ud ad den ensrettede Nystad/ Neustadt.