Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Der bliver overbragt hilsner fra mindretallets og foreningens venner, og der lægges op til debat-temaet "Nytænkning af venskabsforbindelser mellem Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening".

En række tiltag i den retning er blevet taget - f.eks. det grå guld, fælles studierejser og kurser, men også andres praktiske erfaringer og overvejelser må gerne luftes ved den lejlighed.

Landsmødet, hvor kaffen er varm allerede kl. 8:30, indrammes i år af den nye Sydslesvig-udstilling på scenen men også af den gammelkendte, dog aktualiserede, billedkavalkade på foyerens tv.

Sydslesvigsk Forenings julemærker 2015 og foreningens bredt samlende Sydslesvig-Årbog 2015 samt en helt frisk udgave af Mindretalsmagasinet præsenteres. Og sidst, men ikke mindst, løftes sløret over, hvilken af SSFs mange såkaldt stille slidere får Oberst H. Parkovs Sydslesvig-pris 2015.

Landsmødets talerstol er åben for alle medlemmer af foreningen den dag, idet de har taleret; så hvis man har noget på hjerte ...?

Men SSFs landsmøde er mere end formalia og præsentationer. Landsmødet er også det sted, hvor man møder og kommunikerer med ligesindede fra andre dele af Sydslesvig og udveksler erfaringer og synspunkter om selvsagt Sydslesvigsk Forenings anliggender i almindelighed, men også om bredden i det danske mindretal i Sydslesvig i særdeleshed.

Her kommer man ikke af pligt, men af interesse og engagement.

Måtte det genspejle sig gennem en levende dialog mellem talerstolen og salen.

Velkommen til SSFs landsmøde!