Facebook

SYDSLESVIGSK ÅRBOG 2015

 

3 TEMAARTIKLER

Årbogen rummer denne gang tre læsværdige men også forskellige temaartikler:

• Professor Uffe Østergård skriver om "Det dansk-tyske grænseland i europæisk perspektiv".

• Arkiv- og forskningsleder Mogens Rostgaard Nissen beskriver "Det Sydslesvigske Samråds historiske baggrund".

• Formanden for Sydslesvigudvalget Kim Andersen (V) fhv. MF og MF Jan E. Jørgensen (V), indfødsretsordfører, gør status over "Dansk statsborgerskab for danske sydslesvigere".

 

Sydslesvigsk Forenings formand Jon Hardon Hansen benytter spaltepladsen til at formulere synspunkter om det danske mindretals aktuelle situation, om samarbejde og fremtidsperspektiv. Foreningens generalsekretær Jens A. Christiansen skriver om SSFs virke på Christiansborg.

 

Årbogen, der er illustreret med mange billeder fra årets gang, indeholder arbejdsberetninger fra de forskellige grene af det mangesidede danske og frisiske arbejde samt den populære dagbog med den vanligt detaljerede, kronologiske oversigt over, hvad der hændte af små og store mindretals-relevante ting i året, der svandt. Sidst men ikke mindst indeholder årbogen mindeord om fremtrædende og knap så fremtrædende danske sydslesvigere og Sydslesvig-venner i kongeriget.

 

Sydslesvigsk Årbog 2015 er en del af Sydslesvigsk Forenings og det danske mindretals informationsarbejde. Den er gratis og kan bestilles (afhentes efter 16. november) på Dansk Generalsekretariat i Flensborg, telefon +49 (0)461 14408 120 hhv. e-mail jette@syfo.de samt nogle dage senere på alle Sydslesvigsk Forenings sekretariater i Sydslesvig.

 

ADRESSEBOGEN

Den sydslesvigske navne- og adressebog udgives ikke mere på tryk men kan - ligesom årbogen - læses som download på Sydslesvigsk Forenings hjemmeside www.syfo.de; årbogen dog først fra 14. november ved middagstid.