Facebook

MINDRETALLENES HUS I FLENSBORG

 

Ejendommen, der er beliggende klos op ad det danske kulturcenter Flensborghus i Flensborg, drives af Sydslesvigsk Forening men er stillet til rådighed for mindretalunionen Federal Union of European Nationalities (FUEN), der ved samme lejlighed fik meddelt, at Berlin projektstøtter organisationen med 500.000 euro = 3,75 mill. kr. i 2016. Der er udsigt til, at FUEN i årene derefter får såkaldt institutionel støtte via finansloven. Finansloven vedtages af forbundsdagen senere på året.

TILFREDSE SSFere

Sydslesvigsk Forenings formand Jon Hardon Hansen og generalsekretær Jens A. Christiansen har igennem længere tid intenst introduceret projektet og forhandlet med de slesvig-holstenske forbundsdagsmedlemmer, med forbundsregeringens mindretalskommitterede samt forbundsdagens og forbundsregeringens embedsværk om støtte, alt bakket op af Mindretalsrådet i Tyskland, og det giver bonus nu.

"Det er med overordentlig tilfredshed, vi har modtaget meddelelsen om støtten til Mindretallenes Hus og projektstøtten til FUEN. Vore intentioner med at gøre det politiske Berlin opmærksom på forbundsrepublikkens overordnede ansvar for den tyske mindretalspolitik er ved at bære frugt, selv om der er lang vej igen, indtil de alt i alt 2,7 mill. euro = 20 mill. kr., som projektet vil koste, er hjemme," siger Jon Hardon Hansen og Jens A. Christiansen. "Vi takker især de forbundsdagsmedlemmer fra alle politiske partier, der støtter vort projekt, men også forbundsregeringens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk for opbakning", tilføjer de. "Det politiske Danmark, der p.t. oplever økonomisk stramme tider, har givet tilsagn om at ville støtte realiseringen af Mindretallenes Hus, men konkrete finansielle tilsagn foreligger på indeværende tidspunkt ikke", fastslår Jon Hardon Hansen og Jens A. Christiansen.

En første spæd start på det, der engang skal blive et informations-, kommunikations-, kultur- og fredscenter for nationale mindretal i Europa, er gennemført med etablering af informations- og mødefaciliteter i en nedlagt forretning i Nørregade 78 i Flensborg ud mod gaden. Det egentlige projekt er dog istandsættelsen af et pakhus i baggården.