Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

"Takket være landsregeringens seriøse sprogpolitiske tiltag vil mindretals- og regionalsprogenes synlighed i det offentlige rum i de kommende år blive styrket betydeligt. Omvendt kan man spørge sig selv, hvor essentielt det egentlig er for mindretallets medlemmer, at dansk i fremtiden vil kunne høres og ses noget oftere i de offentlige og private tyske radio- og TV-stationer. Når man i Flensborg Avis kan læse om, at 95% af det danske mindretal taler tysk, kan man berettiget tvivle på, om der overhovedet er behov for, eller rettere sagt et dybtfølt ønske om, at kunne se og høre dansksprogede udsendelser i de tyske medier. For langt de fleste medlemmer af mindretallet er førstesproget og dermed modersmålet tysk. Dansk lærer man som barn i institutionen. Og kun der tales det tilsyneladende ifølge eksperterne. Og de voksne lærer det på et aftenkursus, hvis de reelt gør det. Spørgsmålet er så: kommer langt den største del af mindretallets medlemmer nogensinde til at føle sig hjemme i det danske sprog? Kommer de til at føle sig trygge ved at tale det? Kommer de til at elske det så meget, at det bliver til en uundværlig del af dem selv? Opleves det at tale det danske sprog, som noget tryghedsskabende, en slags åndelig hjemstavn, der formidler fortrolighed? Oplever vi, at det at tale dansk er en glæde? At det at tale det danske sprog er med til at skabe et oplivende og oplysende fællesskab blandt ligesindede og ligetalende? Selvom vi ikke er et sprog- men et sindelagsmindretal, vil jeg tillade mig at stille det spørgsmål, om det er muligt at føle sig hjemme og være fortrolig med det danske, når man ikke taler eller helst undgår at tale sproget? Kan det danske mindretal blive til en dybfølt hjemstavn for de medlemmer, der har deres "Heimat" i det tyske sprog og fastholder det uden at gøre et seriøst forsøg på at blive reelt dansk-tysk to-sprogede?" (citat slut)

Aldrig før har så mange i Sydslesvig kunnet tale dansk. Lad os gøre en fælles - og en personlig - indsats for så også at tale det.

Den nuværende situation er ikke godt nok. Derfor vil SSF tage initiativ til, at Samrådet drøfter en samlet intern sprogpolitik!