Facebook

HOVEDSTYRELSESMØDE

 

Dagsordenen rummer bl.a. formandens beretning, korte beretninger fra foreningens faste udvalg, en præsentation af de intensive familiespeogkurser ved Charlotte Bassler, en drøftelse af amtskonsulenternes indberetninger om det danske arbejde i Sydslesvig samt valg af to repræsentanter til Samrådet.

Bortset fra det sidste dagsordenspunkt "lukket møde" er SSFs hovedstyrelsesmøde åbent for alle interesserede.