Facebook

RIDDERKORS TIL JENS A. CHRISTIANSEN

 

HM Dronningen havde den 23. november tildelt Christiansen ridderkorset for dennes ihærdige indsats i og for det danske mindretal i Sydslesvig. Overrækkelsen på konsulatet overværedes af Jens A. Christiansens familie, venner og medstridere, af bl.a. Renate Schnack fra landsregeringen og Kim Andersen fra Folketingets Sydslesvigudvalg.

Generalkonsulen fremhævede især Jens A. Christiansens indsats som SSFs kommunikator blandt politikerne på Christiansborg, i SSF for at gøre foreningen mere tidssvarende og som den, der gør mindretallet mere kendt i Danmark.

I sin takketale fremhævede Jens A. Christiansen nødvendigheden af, at alle danske sydslesvigere bør være bevidst om hver dag at holde fast i dansk sprog og kultur i Sydslesvig, men at mindretallet også har en funktion som forståelses-forbedrende brobygger mellem dansk og tysk. Han rettede en særlig tak til HM Dronningen for altid at betænke mindretallet - og for tildelingen af ridderkorset.

Sydslesvigsk Forenings formand Jon Hardon Hansen gjorde opmærksom på, at en ridder pr. definition er både kriger og tjener. Og "ridder Jens" er det oven i købet 24 timer i døgnet, fremhævede han. Han betegnede Jens A. Christiansen som en "hoffets og mindretallets mand" men glemte heller ikke, at der bag enhver bemærkelsesværdig mand står en stærk kvinde, her hustruen Lene.

Billedet viser den nyudnævnte Ridder af Dannebrog, SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen sammen med SSFs formand Jon Hardon Hansen t.v. og generalkonsul Henrik Becker-Christensen t.h.; helt t.h. Jens A. Christiansens hustru, Lene Christiansen med blomster.