Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

De mest skingre tyske udtalelser indeholder en frygt for, at det samlede grænseoverskridende samarbejde risikerer at lide skibbrud ved regeringens initiativer. Højrepopulistiske initiativer, som nogle kalder dem, og tænker samtidig på folkeafstemningen om retsforbeholdet.

Flensborgs overborgmester Simon Faber har gjort opmærksom på, at den frie bevægelighed hen over grænsen er vigtig for regionen, men maner samtidig tyske politikere og den tyske offentlighed til ikke at overdramatisere situationen: "Den frie bevægelighed over grænsen i den dansk-tyske region med dens grænseoverskridende tilbud inden for offentlig transport er af stor betydning for regionen. Den yder et afgørende bidrag til Flensborgs og regionens økonomiske opsving. Dette kan vi ikke betone tit nok - og det er den danske regering også klar over.”

Simon Faber henviser til flere aktuelle positive afgørelser for grænseregionen, bl.a. transportkommissionens anbefalinger angående en styrkelse af Jyllands-ruten, forenklinger i reglerne for erhvervspraktikanter og de glædelige lettelser for fjordsejladsen, der for nylig er blevet initieret af det danske Erhvervs- og Vækstministerium: "Dette dokumenterer, at vores region med de temaer, der er vigtige for os, har været synlig hos den danske regering. Dermed skulle det også være i vores interesse ikke at dramatisere Folketingets vedtagelse af ID-kontroller ved midlertidig grænsekontrol. Det, der er afgørende, er, at kontrollerne ikke indføres med det samme, men at Folketinget kun har skaffet rammerne for udvidede kontroller i tilfælde af, at der skulle indføres midlertidige grænsekontroller. Dette bekræftedes også af den ansvarlige minister over for Europa-minister Anke Spoorendonk. Også i de sidste måneder har Danmark kun udnyttet sine kontrolmuligheder tilbageholdende og tilpasset til situationen. Jeg har tillid til, at dette også i fremtiden vil være tilfældet”, udtaler overborgmester Simon Faber.

I øvrigt gør overborgmesteren opmærksom på, at nøglen til løsning af flygtningekrisen ligger i Berlin og EU. Den mellemfolkelige forståelse mellem Danmark og Tyskland skal hele tiden vedligeholdes. Det mærker ikke mindst vi i det danske mindretal. Der er over for vore tyske medborgere et generelt behov for mere oplysning om dansk folkestyre, politisk kultur og den danske samfunds- og velfærdsmodel, der bygger på et solidarisk fællesskab på tværs af alle borgere samt ret og pligt.

Den tyske reaktion over for Danmark og andre EU-medlemslande hænger udpræget sammen med forbundsrepublikkens særlige historiske forudsætninger. Udvikling af en demokratisk stat hvilende på individets grundlæggende menneskerettigheder og retten til asyl for politisk forfulgte, nedfældet i forfatningen fra 1949, har været udgangspunkt for Tysklands selvforståelse som retsstat og udenrigspolitiske linje efter Anden Verdenskrig. Selv om Tyskland de seneste år har indtaget en mere markant politisk lederposition i Europa (delvist for at udfylde et tomrum), spiller landets historie fortsat en væsentlig rolle i håndtering af udfordringer som flygtningekrisen. Den tyske befolkning ved, hvad det vil sige at leve under et diktatur og være på flugt, både i forhold til naziregimet og DDR-tiden. Der er tale om en kollektiv erfaringsverden, der går videre fra generation til generation. I efterkrigstidens Tyskland har etik og moral således en særlig betydning i den politiske udvikling og løsning af tidens udfordringer.