Facebook

NYTÅRSMØDE MED GENERALKONSULEN

 

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen causerer over det forløbne år og forventninger til det nye. Før og efter generalkonsulen er der sang ved Jens Christian Krause med Peter Geilich ved klaveret.

Sædvanligvis er nytårsmødet velbesøgt. Af hensyn til spisningen bedes derfor om tilmelding - senest den 29. december til restauranten på tlf. +49 (0)461 23385.