Facebook

KUNSTPROJEKT "ADDING SIGHTS"

 

16.-23. oktober anbringes tre hold á seks kunstnere hhv. kunstaktive mennesker plus en holdleder i Nordsee-Akademie i Læk repræsenterende hvert af de tre mindretal fra grænselandet: friserne, de tyske nordslesvigere og de danske sydslesvigere. De kan være skuespillere eller dansere, musikere, videokunstnere eller f.eks. scenografer.

 

KREATIV UGE

Deltagerne bør være aktive medlemmer af deres mindretal og have bopæl i Nord- eller Sydslesvig. I forbindelse med et mindre optaktsarrangement får grupperne tildelt et emne af en jury. De har så en uges tid til at udarbejde en halv times sceneoptræden omkring emnet. Sceneteknikere hjælper med at afprøve idéer. Ugen afsluttes med et offentligt arrangement, hvor de tre sceneprojekter opføres. Holdene stiller op til interviews og besvarer spørgsmål fra jury og publikum med tolkning. Afsluttende vælges vinderholdet. De tre bidrag vises senere nord og syd for grænsen. Prøverne og processen dokumenteres på video, som klippes sammen til en projektfilm.

 

OPFORDRING TIL MINDRETALLENE

Selvom grupperne konkurrerer med hinanden, lever og samarbejder deltagerne med det formål at skabe en intensiv kunstnerisk og kulturel udveksling. Den kunstneriske debat betragtes som en tilskyndelse til mindretallene om at beskæftige sig med nye emner, f.eks. opbygning af en yngre og eksperimentel kunst- og kulturscene i grænselandet, især i de landlige områder, og fremskynde dannelsen af grupper, som fortsætter samarbejdet efter projektet.

Med projektet opfordres mindretallene til at beskæftige sig med nye emneområder. Hvad kan mindretallets kunst- og kulturscene bidrage med til hele samfundet? Kunst kan give svar på problemer, vise forskellige synsvinkler og stille ubehagelige spørgsmål. Projektet gentages 2017 på dansk side med andre deltagere.

 

STØTTE OG KONTAKT

"Adding Sights" støttes af KursKultur/Region Sønderjylland-Schleswig, det danske og det slesvig-holstenske kulturministerium og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Deltagelse er gratis.

Er du interesseret, så send en ansøgning til Dansk Generalsekretariat, Norderstr. 76, 24939 Flensborg, att. Nina Lemcke eller til nina@syfo.de.

Mere info på tlf. +49 (0)461 14408 118.