Facebook

BENNETGAARD

 

Støtteforeningens formand Hans Harald Sørensen aflægger beretning - men modtager ikke genvalg. Genvalg modtager til gengæld bestyrelsesmedlemmerne Irmi Rerup, Jørgen Kloppenborg-Skrumsager og Lola Lecius Larsen.

Efter kaffen kl. 15 giver Bennetgaards formand Birgitte Wind en aktuel orientering om Bennetgaard, og kl. 16 fortæller bestyrer Lola Lecius Larsen om Bennetgaards historie.

Arrangementet afrundes med fællessang ved Aase Abild kl. 16:30-17:00.

 

OPHOLD

Seniorer får tilbudt ophold på Bennetgaard i 2016 i perioderne 19.-29.4., 3.-13.5., 17.-27.5., 3.-13.6., 21.6.-1.7., 5.-15.7., 19.-29.7., 30.8.-9.9., 13.-23.9. og 27.9.-7.10. Egenandelen er 200,- euro. Henvendelse til Dansk Sundhedstjeneste på tlf. +49 (0)461 570580.