Facebook

FÆLLES AKTIVITETER for BØRN i GRÆNSEREGIONEN

Skoleelever fra Gråsten og Slesvig bliver undervist sammen på Flensborg universitet. Elever fra Aabenraa og Tarp tilbringer en dag sammen med sportsaktiviteter og leg. Elever fra Husum og Tønder deltager i et fælles kunstprojekt på et museum. Sådanne møder mellem børn og unge er velkendte.

 

Men nu giver en ny pulje i Region Sønderjylland-Schleswig mulighed for langt flere møder. Den nye "transportpulje" skal bringe flere børn og unge sammen på tværs af grænsen. Transportpuljen fremmer det aktive samarbejde mellem danske og tyske partnere på børne- og ungeområdet. Hvert år står 500.000 kr. til rådighed til dette formål.

 

Mange skoler og daginstitutioner vil gerne mødes hen over grænsen, men der mangler faktiske midler til f.eks. lejen af en bus. Det er her KursKulturs transportpulje kommer i spil. Fra nu af kan der søges støtte i forbindelse med grænseoverskridende sammenkomster af børn og unge. Ansøgninger kan sendes løbende, og projektsekretariatet bestræber sig på en hurtig behandlingstid. Vi glæder os over at kunne støtte op om de mange fælles grænseoverskridende aktiviteter, siger Stephan Kleinschmidt, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

 

Skoler, daginstitutioner, foreninger og andre institutioner, der arbejder med børn og unge kan søge om støtte. Udgifter til transport, entré, honorarer (f.eks. i forbindelse med rundvisninger) og overnatninger ved grænseoverskridende møder af børn og unge til og med 26 år støttes.

 

Sagsbehandlingen tager ca. 14 dage.

 

Ansøgningsskemaet og flere informationer:

www.kulturfokus.dk/kulturregion/KursKultur/transportpulje/

www.interreg5a.eu.