Facebook

DEBATMØDE PÅ FLENSBORGHUS ÅRSMØDELØRDAG, 8.JUNI 2024, kl. 10:00

Der inviteres til debatmøde om "Nationalt ståsted og europæisk udsyn", Panelet består af: Mirco Reimer-Elster, formand for Grænseforeningen; Gitte Hougaard-Werner, formand for Sydslesvigsk Forening; Mads Lausten, formand for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger; Bahne Bahnsen, vicepræsident for FUEN; Ruwen Möller, projektleder for EUROPEADA 2024

Moderator: Jens A. Christiansen, generalsekretær for Sydslesvigsk Forening

 

Tilmelding til: Claudia Jans, claudia@syfo.de (+49 461 14408 120)