Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Gennem selvsyn og dialog kan især de nye forældre få svar på spørgsmål som: Hvad byder mindretallet egentlig på? og Hvilke muligheder har jeg inden for mindretallet?

Elever sælges hotdogs, så man ikke behøver at tænke på aftensmaden derhjemme den dag, og børnepasning inkl. popcorn og sodavand er der også sørget for i skolens biograf, så far og mor helt og holdent kan koncentrere sig om de mange tilbud på messen.

Mindretalsmessen på Nibøl Danske Skole torsdag den 17. marts kl. 18-20 bakkes op af Ladelund Ungdomsskole, Læk Danske Skole, Jaruplund Højskole, bogbussen, SSF, SSW, ungdomsforeningen, Aktive Kvinder, menigheden, Flensborg Avis, sundhedstjenesten, samt selvsagt Nibøl Danske Børnehave og Skole.

Et prisværdigt initiativ, der bør følges op mange flere steder rundt omkring i Sydslesvig.