Facebook

FRIVILLIGHEDEN ER UNDER AFVIKLING

DE UNGE VIL IKKE VÆRE FRIVILLIG

Sådan lyder nogle af de myter, man løber ind i, når der tales om frivillighed. De unge gider ikke, frivilligheden er under afvikling. Begge dele er forkerte, hvilket videnskabelige undersøgelser fastslår. Der er noget om, at måden, hvordan vi er frivillige på, har forandret sig, men ønsket om at ville engagere sig frivilligt er på flere områder faktisk voksende. Særligt blandt unge.

Det fastslog Janne Bonde og Anna Mortensen fra DGI Sønderjylland, da der i går (torsdag den 23. maj) blev holdt inspirationsmøde for frivillige på Husumhus. Arrangementet, der er opstået i et samarbejde mellem SdU, SSF og SSW var et af i alt tre, der alle har til formål at give frivillige og alle, der arbejder med frivilligt engagement, nogle værktøjer med på vejen.

Janne og Anna greb således lejligheden til at punktere en række myter om frivillighed, og at komme med noget konkret fakta, der kan danne grundlag for at udvikle egne strategier i arbejdet med frivillighed. Torsdag aften handlede det blandt andet om at se på, hvad der motiverer folk til at engagere sig samt, hvordan de frivilliges forskellige livsfaser påvirker deres engagement, hvilket har indflydelse på, hvordan foreningerne bedst kan inddrage dem. Det handlede også om, hvordan man motiverer de frivillige og hvordan man får dem frem i lyset.

De to oplægsholdere fra DGI kom også med konkrete tips og fif. Nogle af de ting sker allerede i foreningerne, men sjældent ud fra en bevidst strategi, hvilket der bør arbejdes på. Det kan blandt andet ske ved de to kommende arrangementer. Det første holdes torsdag den 30. maj, og ved denne workshop handler det om at udvikle en konkret køreplan til at finde flere frivillige. Den 13. juni handler det så om „bevidst handling gennem frivillighedsstrategi“. Alle arrangementer holdes på Husumhus, og man kan fint deltage uden at have været med til inspirationsaftenen. Arrangementerne er åben for alle - og de er garanteret et besøg værd. Særligt for alle dem, der arbejder med frivillighed. Tilmeldingen sker via mail til ph@syfo.de eller telefon +49 4841 2612

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

SSW