Facebook

PROGRAMMET FOR I DAG

Så gør vi klar igen - årsmødelørdag starter med debatmødet på Flensborghus (kl. 10:00).

Derefter er der møder her:

Dansk Forsamlingshus Holtenå (10:30)

Kejtum-Hallen (13:00)

Treja Danske Skole (13:00)

Ladelund Ungdomsskole (13:15)

Oksevejens Skole (14:00)

Spejdergården Tydal (14:00)

Lyksborg Danske Skole (14:00)

Sønder Brarup Danske Skole (14:00)

Bredsted Danske Skole (14:00)

Ejderskolen (14:30)

Ejdersted Daginstitution (14:30)

IF Sportspladsen i Egernførde (14:50)

Engelsbycentret (15:00)

Valsbølhus (15:00)

Hatlund-Langballe Danske Skole (16:00)

A.P. Møller Skolen (18:00)

Nybjernt Forsamlingshus (19:00)

Flensborghus (19:00)

Desuden byder årsmødelørdag på følgende andre arrangementer:

Koncert med Nordals FDF Orkester foran Pensionistboligerne i Læk (kl. 10.30)

Koncert med Nordals FDF Orkester foran Kuster Moden (11:00)

Koncert med FDF Aarhus Musikkreds & FDF Silkeborg Brass Band ved Dansk Alderdomshjem Flensborg (11:00)

Familiefest på Harreslev-Kobbermølle Danske Skole (15:00)

SSF Bøglunds grillarrangement i forsamlingshuset (16:00)

Læs hele programmet her:

syfo.de/fileadmin/user_upload/aarsmoede_2023/aarsmoede_2024/aarsmoedeprogram_pr._06062024.pdf