Facebook

DE SIDSTE DISTRIKTS GENERALFORSAMLINGER ER NU AFHOLDT i VESTERMØLLE OG EGERNFØRDE - EN STOR TAK TIL BESTYRELSERNE SKAL LYDE HERFRA.

I Vestermølle blev næstformand Nadine Heller genvalgt og medlemmerne i SSF Hohn-Herred var ligeledes glade for, at Jan Heller fortsætter arbejdet som kasserer.

I Egernførde blev Britta Jøns som ventet valgt som næstformand. Hun afløser Gitte H.-Werner, som fratrådte posten i efteråret 2019 efter at hun blev SSF´s formand. Kasserer Hartmut Steins ønskede kun genvalg for 1 år, da han er fraflyttet regionen. Så er der et medlem med flair for tal og lyst til at arbejde med regnskab, så er posten ledig fra 2021.