Facebook

"ET MINDRETALS ANSIGTER" PÅ TUR

Projektet går i grove træk går ud på, at vi tager portræt-fotos af talrige mindretalsfolk. De giver samtidig også nogle personlige udsagn om, hvorfor de er med i mindretallet og hvad de godt kan lide ved mindretallet.

Alle er velkommen. Ansatte, ildsjæle, stille slidere, dem i rampelyset, menige medlemmer, passive brugere, unge, gamle, halvgamle, mænd, kvinder, dem fra Flensborg, Slesvig, med eller uden sprogkundskaber, og så videre…

Vil du også være med?

Send en mail til Rasmus Meyer (ram@syfo.de) eller Martin Ziemer (mail@martinziemer.com).

CORONA

Billederne tages i kun lokaler, hvor Corona-restriktionerne kan overholdes, så vi ikke er til fare for nogen - eller udsættes for noget.

På grund af Corona er det vigtigt, at vi aftaler tid forinden.

(Fotos: Martin Ziemer)

Her et uddrag af nogle af projektets deltagere: